Ứng dụng

Hỗ trợ kỹ thuật
anh dai dien

Khi thêm lựa chọn Copy To và Move To vào danh mục chuột phải của các tệp tin, bạn sẽ có một cách sao chép và d...